poniedziałek, 24 czerwca, 2024
- REKLAMA -

Posiedzenie Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Data:

- REKLAMA -

Po długim okresie nieobecności w siedzibie Ministerstwa Edukacji Narodowej, 21 lutego miało miejsce spotkanie Zespołu do spraw Edukacji, Kultury i Sportu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Minister Barbara Nowacka otworzyła dyskusję. Kolejną część spotkania prowadzili: sekretarz stanu w MEN Henryk Kiepura oraz Anna Grygierek, burmistrz Strumienia.

Komisja pozytywnie zaopiniowała drugi z projektów, a co do projektu rozporządzenia dotyczącego oceniania uczniów, jego opinia zostanie wydana po zakończeniu konsultacji społecznych, które trwają do 26 lutego br.

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego została utworzona na podstawie ustawy z 6 maja 2005 roku o Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz o przedstawicielach RP w Komitecie Regionów Unii Europejskiej. Jej zadaniem jest rozpatrywanie spraw związanych z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego oraz polityką państwa wobec samorządu terytorialnego. Komisja ma również za zadanie wydawanie opinii na temat projektów aktów normatywnych, programów i innych dokumentów rządowych dotyczących kwestii związanych z samorządem terytorialnym.

W porządku obrad znalazły się punkty dot. działalności legislacyjnej resortu oświaty:

  1. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (dot. m.in. zadań domowych i wliczania oceny z religii i etyki do średniej ocen).
  2. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych.

Udostępnij:

Subskrybuj

- REKLAMA -

Często czytane

Więcej
Related

Więcej

Co dalej z systemem Patriot na lotnisku w Jasionce?

Wiceszef MON Cezary Tomczyk poinformował, że bateria amerykańska zostanie...

Premier Tusk spotkał się z wojewodami w Białymstoku

Premier Donald Tusk oraz Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji...

Oficjalne wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego

Państwowa Komisja Wyborcza ogłosiła pełne wyniki wyborów do Parlamentu...

Wybory do Europarlamentu już w najbliższą niedzielę. Jak głosować?

W najbliższą niedzielę, 9 czerwca 2024 r., Polacy po...