poniedziałek, 24 czerwca, 2024
- REKLAMA -

Toruń podpisał porozumienie w sprawie Kolei Dużych Prędkości

Data:

- REKLAMA -

Zastępca Prezydenta Torunia, Zbigniew Fiderewicz, podkreśla, że Szybka Kolej stanowi szansę na rozwój regionu. W imieniu Gminy Miasta Toruń, podpisał 7 marca deklarację dotyczącą współpracy mającej na celu uwzględnienie w planach realizacji sieci Kolei Dużych Prędkości w Polsce nowej linii o najwyższym standardzie.

Linia ta ma być zrealizowana z prędkością projektową 350 km/h i przebiegać od linii Warszawa/CPK do Trójmiasta, przechodząc przez Włocławek, Toruń aż do Bydgoszczy. Istnieje również możliwość przedłużenia trasy aż do Szczecina.

Nasz region od wielu, wielu lat zabiegał u kolejnych rządów o to, żeby nie być wykluczonym komunikacyjnie. Przez lata walczyliśmy o to, aby zbudować drogę ekspresową między Toruniem a Bydgoszczą. Udało się, ta inwestycja jest już w realizacji i myślę, że mieszkańcy regionu, a szczególnie Torunia i Bydgoszczy na pewno nie mogą się doczekać oddania tej drogi do użytku. Jest to efekt dobrej współpracy samorządu województwa z Toruniem i Bydgoszczą. Razem pisaliśmy petycje, deklaracje w sprawie drogi, a teraz czas na kolej.

Zbigniew Fiderewicz, zastępca prezydenta Torunia

 Treść dokumentu:

My, mieszkańcy Województwa Kujawsko-Pomorskiego, reprezentujący podmioty odpowiedzialne za jego harmonijny rozwój, kształtowanie jakości życia mieszkańców i konkurencyjność gospodarki oraz świadomi szczególnej i osobistej odpowiedzialności za ten rozwój poprzez pełnione funkcje, zajmowane stanowiska, realizowane zadania, działając w: obszarach gospodarki, nauki i szkolnictwa wyższego, sektora pozarządowego, Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego, a także stanowiąc przedstawicielstwo i realizując mandat zaufania Społeczeństwa Województwa w Sejmie RP, Senacie RP, samorządach terytorialnych wszystkich szczebli, po zapoznaniu się z koncepcją realizacji Kolei Dużych Prędkości w Polsce, planowanych jako element składowy idei Centralnego Portu Komunikacyjnego:

 • dostrzegając rolę, znaczenie i wpływ nowoczesnej infrastruktury, do której zaliczają się planowane Koleje Dużych Prędkości, na kształtowanie struktury funkcjonalno-przestrzennej Polski, nadawanie nowych impulsów rozwojowych dla miast i regionów, budujących ich atrakcyjność i konkurencyjność, ale także marginalizujący wpływ położenia poza jej przebiegiem, a więc bezpośredni i pośredni wpływ Kolei Dużych Prędkości na kreowanie, bądź zmianę relacji pomiędzy różnymi ośrodkami oraz regionami,
 • prognozując bardzo dalekosiężny wpływ położenia w sieci lub poza siecią Kolei Dużych Prędkości, które na przestrzeni kolejnych dekad będzie jednym z najważniejszych uwarunkowań determinujących szanse i możliwości rozwoju tak poszczególnych miast, jak i całych województw,
 • zwracając uwagę na potrzebę przeprowadzenia przez Radę Ministrów RP realnych konsultacji i dialogu społecznego w sprawie lokalizacji Kolei Dużych Prędkości na terenie Województwa,
 • dostrzegając daleko idącą dysfunkcjonalność oraz całkowicie niesatysfakcjonujący poziom dostępności, wynikający z zaproponowanego rozwiązania, polegającego na obsłudze największych miast Województwa za pomocą modernizacji istniejącej linii nr 18, który de facto doprowadzi do zmarginalizowania Bydgoszczy, Torunia, Włocławka, a w szerszym ujęciu – całego obszaru Województwa Kujawsko-Pomorskiego,

a jednocześnie

 • wyrażając głębokie poczucie nierówności i niesprawiedliwości w polityce Państwa Polskiego wobec województw, polegające na takim zaplanowaniu Kolei Dużych Prędkości, że stanowić one będą impulsy rozwojowe tylko dla wybranych regionów,
 • uwzględniając doniosły wpływ Województwa Kujawsko-Pomorskiego na kształtowanie potencjału społeczno-gospodarczego Polski i możliwość dalszego znaczącego oddziaływania Województwa na szereg obszarów ważnych dla harmonijnego rozwoju całego kraju, budowy spójności społeczno-gospodarczej oraz międzynarodowej pozycji konkurencyjnej Polski,
 • będąc przekonanym, że rzetelna analiza ekonomiczna w pełni uzasadni dążenie do objęcia linią Kolei Dużych Prędkości największych miast Województwa Kujawsko-Pomorskiego,

w pełni popieramy inicjatywę Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, co do konieczności zmian proponowanej koncepcji w sposób realizujący interesy rozwojowe Województwa Kujawsko-Pomorskiego, poprzez uzupełnienie koncepcji o nową linię obsługującą Województwo Kujawsko-Pomorskie,

 • wyrażamy szczere przekonanie i jednoznaczne oczekiwanie, że Województwo Kujawsko-Pomorskie powinno być ujęte w koncepcji realizacji sieci Kolei Dużych Prędkości w Polsce, w sposób uwzględniający realizację jego interesów rozwojowych, poprzez uzupełnienie koncepcji realizacji sieci Kolei Dużych Prędkości w Polsce o nową linię o prędkości projektowej 350 km/h, biegnącej od linii Warszawa/CPK – Trójmiasto przez Włocławek, Toruń do Bydgoszczy, z możliwością jej przedłużenia do Szczecina,
 •  linii tej nie postrzegamy jako konkurującej lub podważającej zasadność realizacji projektowanej linii z Warszawy/CPK do Trójmiasta przez Płock – Grudziądz,

a także uważamy, że

 • realizacja nowej linii w wyżej określonym przebiegu, będzie miała kluczowe znaczenie dla rozwoju społeczno-gospodarczego Województwa Kujawsko-Pomorskiego,

oraz deklarujemy

 • podejmowanie działań mających na celu uzupełnienie koncepcji realizacji Kolei Dużych Prędkości w Polsce o nową linię, o prędkości projektowej 350 km/h, biegnącej od linii Warszawa/CPK – Trójmiasto przez Włocławek, Toruń do Bydgoszczy, z możliwością jej przedłużenia do Szczecina,
 • podejmowanie działań na rzecz promowania tej idei wśród mieszkańców oraz podmiotów instytucjonalnych w Województwie Kujawsko-Pomorskim,
fot. UM Toruń

zastrzegając, że

 • zarówno działania informacyjne, jak i zabieganie o zmianę koncepcji realizacji Kolei Dużych Prędkości w Polsce, będą miały charakter dobrowolny, a forma i zaangażowanie będą wynikały wyłącznie z woli każdego z partnerów – sygnatariuszy niniejszej deklaracji,

jednocześnie

 • apelujemy do wszystkich podmiotów instytucjonalnych oraz do Mieszkańców Województwa Kujawsko-Pomorskiego o czynne poparcie przedstawionej w powyższej deklaracji idei,
 • upoważniamy Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego do koordynowania dalszych działań sygnatariuszy niniejszej deklaracji,
 •  upoważniamy Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego do reprezentowania ogółu interesów społeczności Województwa Kujawsko-Pomorskiego w zabieganiu o realizację przedstawionej powyżej idei modyfikacji koncepcji realizacji sieci Kolei Dużych Prędkości,
 • upoważniamy Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego do podjęcia wspólnych działań z Marszałkami Województw Wielkopolskiego i Zachodniopomorskiego, mających na celu przedłużenie postulowanej linii do Szczecina przez Piłę oraz deklarujemy poparcie dla idei przedłużenia tej linii dla utworzenia nowej relacji Warszawa/CPK – Włocławek – Toruń – Bydgoszcz – Piła – Szczecin.

Udostępnij:

Subskrybuj

- REKLAMA -

Często czytane

Więcej
Related

Więcej

Co dalej z systemem Patriot na lotnisku w Jasionce?

Wiceszef MON Cezary Tomczyk poinformował, że bateria amerykańska zostanie...

Premier Tusk spotkał się z wojewodami w Białymstoku

Premier Donald Tusk oraz Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji...

Oficjalne wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego

Państwowa Komisja Wyborcza ogłosiła pełne wyniki wyborów do Parlamentu...

Wybory do Europarlamentu już w najbliższą niedzielę. Jak głosować?

W najbliższą niedzielę, 9 czerwca 2024 r., Polacy po...