wtorek, 18 czerwca, 2024
- REKLAMA -

Zaprezentowano kompetencję członków zarządu województwa Podkarpackiego

Data:

- REKLAMA -

Podczas pierwszej konferencji prasowej członkowie nowego zarządu województwa przedstawili podział kompetencji oraz omówili plany na nadchodzące miesiące, które zamierzają zrealizować w swoich nadzorowanych departamentach, jednostkach i instytucjach.

W konferencji udział wzięli również wicemarszałkowie: Piotr Pilch i Karol Ożóg, oraz Małgorzata Jarosińska-Jedynak i Anna Huk, którzy są członkami zarządu.

Dodatkowo, w ramach Krajowego Planu Odbudowy, wicemarszałek Ożóg poinformował o realizacji zadań z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, na które przewidziano wydatkowanie około 60 milionów euro. Anna Huk, jako członek zarządu, będzie odpowiedzialna za Departament Ochrony Środowiska, Gospodarki Regionalnej, Departament Społeczeństwa Informacyjnego oraz Biuro Księgowania Wydatków. W kontekście Departamentu Gospodarki Regionalnej, Anna Huk podkreśliła znaczenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy, który realizuje własne projekty o wartości 250 milionów złotych, m.in. pilotażowy projekt Blender danych, oraz zajmuje się kwestiami dotyczącymi ochrony środowiska, w tym wydawaniem decyzji środowiskowych i realizacją programu LIFE.

Natomiast w kompetencjach członka zarządu Małgorzaty Jarosińskiej-Jedynak znalazły się: Departament Promocji, Turystyki i Współpracy Gospodarczej, Departament Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO, Wspierania Przedsiębiorczości oraz Biuro Informacji o Funduszach Europejskich. Małgorzata Jarosińska-Jedynak będzie również kierować instytucjami związanymi ze środkami europejskimi, takimi jak Podkarpackie Centrum Innowacji, Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego i Podkarpacki Fundusz Rozwoju.

Marszałek Ortyl podkreślił, że nowy zarząd będzie opierał swoją pracę na dokumentach planistycznych oraz skoncentruje się na efektywnym wykorzystaniu Funduszy Europejskich, aby województwo utrzymało swoją wysoką pozycję w kraju. Następnie przedstawił szczegółowy podział kompetencji.

W nowym zarządzie marszałek Władysław Ortyl będzie kierował Departamentem Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego, Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej, Organizacyjno-Prawnym, Zarządzaniem Regionalnym Programem Operacyjnym, Kancelarią Zarządu i Sejmiku, Departamentem Budżetu, Biurem Audytu Wewnętrznego, Bezpieczeństwem i Ochroną Informacji Niejawnych, oraz Biurem Nadzoru Właścicielskiego i sprawami związanymi z BHP.

Podczas konferencji marszałek szczegółowo omówił, dlaczego poszczególni członkowie zarządu zostali powołani do kierowania określonymi departamentami i jednostkami. Skoncentrował się na uzasadnieniu, dlaczego wybrane obszary działalności zostały im powierzone, wyjaśniając, jakie kompetencje i doświadczenie posiadają w tych dziedzinach oraz jakie cele zamierzają osiągnąć w swoich obszarach odpowiedzialności.

Wicemarszałek Piotr Pilch będzie kierował Departamentami Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem, Edukacji, Nauki i Sportu, oraz Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego, oraz biurem programu Polska-Ukraina. Jego nadzór obejmie jednostki takie jak Podkarpacki Zespół Placówek Wojewódzkich, w tym Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli, biblioteki pedagogiczne i schroniska młodzieżowe, oraz Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich i WORD-y. Wicemarszałek Pilch będzie również odpowiedzialny za promocję żywności wysokiej jakości oraz kierowanie Biurem Oddziału Programu Współpracy Transgranicznej.

Natomiast wicemarszałek Karol Ożóg będzie kierować Departamentem Rozwoju Regionalnego, Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Departamentem Kontroli, a także Podkarpackim Biurem Geodezji i Terenów Rolnych. Jego zakres pracy obejmie m.in. aktualizację Strategii Rozwoju, wdrażanie Regionalnej Strategii Innowacji, opracowywanie i aktualizację Planu zagospodarowania przestrzennego województwa podkarpackiego oraz audyt krajobrazowy. Małgorzata Jarosińska-Jedynak mówiła też, że nie możemy zapominać o poprzedniej perspektywie 2014-2020, która jest w trakcie zamykania i rozliczania się urzędu marszałkowskiego z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej i Komisją Europejską.

Dodatkowo, w ramach Krajowego Planu Odbudowy, wicemarszałek Ożóg poinformował o realizacji zadań z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, na które przewidziano wydatkowanie około 60 milionów euro. Anna Huk, jako członek zarządu, będzie odpowiedzialna za Departament Ochrony Środowiska, Gospodarki Regionalnej, Departament Społeczeństwa Informacyjnego oraz Biuro Księgowania Wydatków. W kontekście Departamentu Gospodarki Regionalnej, Anna Huk podkreśliła znaczenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy, który realizuje własne projekty o wartości 250 milionów złotych, m.in. pilotażowy projekt Blender danych, oraz zajmuje się kwestiami dotyczącymi ochrony środowiska, w tym wydawaniem decyzji środowiskowych i realizacją programu LIFE.Natomiast w kompetencjach członka zarządu Małgorzaty Jarosińskiej-Jedynak znalazły się: Departament Promocji, Turystyki i Współpracy Gospodarczej, Departament Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO, Wspierania Przedsiębiorczości oraz Biuro Informacji o Funduszach Europejskich. Małgorzata Jarosińska-Jedynak będzie również kierować instytucjami związanymi ze środkami europejskimi, takimi jak Podkarpackie Centrum Innowacji, Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego i Podkarpacki Fundusz Rozwoju.

Udostępnij:

Subskrybuj

- REKLAMA -

Często czytane

Więcej
Related

Więcej

Co dalej z systemem Patriot na lotnisku w Jasionce?

Wiceszef MON Cezary Tomczyk poinformował, że bateria amerykańska zostanie...

Premier Tusk spotkał się z wojewodami w Białymstoku

Premier Donald Tusk oraz Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji...

Oficjalne wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego

Państwowa Komisja Wyborcza ogłosiła pełne wyniki wyborów do Parlamentu...

Wybory do Europarlamentu już w najbliższą niedzielę. Jak głosować?

W najbliższą niedzielę, 9 czerwca 2024 r., Polacy po...