wtorek, 18 czerwca, 2024
- REKLAMA -

Program „Dostępna Stomatologia” zakłada leczenie zębów za unijne pieniądze dla niepełnosprawnych

Data:

- REKLAMA -

W ramach nowego programu „Dostępna Stomatologia” Polacy będą mieli możliwość skorzystania z leczenia zębów finansowanego przez Unię Europejską. Program ten ma na celu poprawę dostępności usług stomatologicznych, zwłaszcza dla osób z niepełnosprawnościami, zapewniając im lepszy dostęp do niezbędnej opieki dentystycznej.

Nabór do Programu „Dostępna Stomatologia”

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) ogłosił otwarty nabór ogólnopolskiej organizacji pozarządowej reprezentującej środowiska osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności jako partnera do projektu „Dostępna Stomatologia”. Projekt będzie realizowany w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027.

Głównymi celami partnerstwa będą:

Przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu: Celem jest zwiększenie dostępności usług stomatologicznych dla pacjentów z niepełnosprawnościami oraz szczególnymi potrzebami.

Realizacja projektu: Po uzyskaniu dofinansowania ze środków Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, partnerstwo będzie odpowiedzialne za realizację projektu oraz działania związane z jego rozliczeniem.

Partnerstwo będzie obejmować nie tylko opracowanie wniosku, ale także uczestnictwo w realizacji projektu, co gwarantuje wszechstronne wsparcie i zaangażowanie w proces poprawy dostępności usług stomatologicznych.

Kto może zostać partnerem?

Aby zostać partnerem w projekcie, organizacja musi spełniać szereg wymagań:

Status organizacji pozarządowej: Organizacja musi posiadać wpis do właściwego rejestru potwierdzającego formę organizacyjno-prawną podmiotu, osoby uprawnione do reprezentowania oraz zasady reprezentacji podmiotu.

Cele statutowe zgodne z celami projektu: Statut lub inny równoważny dokument powinien poświadczać, że cele statutowe podmiotu są zgodne z celami projektu i że działalność organizacji jest prowadzona na rzecz osób z niepełnosprawnościami oraz ma zasięg ogólnopolski.

Brak zaległości finansowych: Organizacja nie może mieć zaległości w płatnościach składek na ubezpieczenie społeczne, podatków i opłat oraz brak wymagalnych zobowiązań wobec PFRON.

Termin i sposób złożenia oferty

Zainteresowane organizacje muszą złożyć ofertę wraz z załącznikami w języku polskim i w formie pisemnej. Oferta powinna być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu, zgodnie z zasadami jego reprezentacji lub na podstawie pełnomocnictwa.

Termin składania ofert mija 26 czerwca 2024 r. Oferty, które wpłyną po tym terminie, nie będą rozpatrywane. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w formie elektronicznej, podpisaną kwalifikowalnym podpisem elektronicznym lub ePUAP na adres poczty elektronicznej: dostepna.stomatologia@pfron.org.pl.

Więcej informacji

Szczegółowe informacje na temat projektu partnerskiego „Dostępna Stomatologia” oraz pełne wymagania dotyczące składania ofert można znaleźć na oficjalnej stronie PFRON.

Program „Dostępna Stomatologia” stanowi ważny krok w kierunku poprawy dostępności usług stomatologicznych dla osób z niepełnosprawnościami. Dzięki wsparciu finansowemu Unii Europejskiej możliwe będzie stworzenie warunków, które zapewnią lepszą opiekę dentystyczną dla wszystkich potrzebujących, niezależnie od ich sytuacji zdrowotnej. To inicjatywa, która nie tylko poprawi zdrowie jamy ustnej wielu Polaków, ale także zwiększy ich komfort życia i poczucie bezpieczeństwa zdrowotnego.

Źródło: https://www.infor.pl/

Udostępnij:

Subskrybuj

- REKLAMA -

Często czytane

Więcej
Related

Więcej

Co dalej z systemem Patriot na lotnisku w Jasionce?

Wiceszef MON Cezary Tomczyk poinformował, że bateria amerykańska zostanie...

Premier Tusk spotkał się z wojewodami w Białymstoku

Premier Donald Tusk oraz Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji...

Oficjalne wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego

Państwowa Komisja Wyborcza ogłosiła pełne wyniki wyborów do Parlamentu...

Wybory do Europarlamentu już w najbliższą niedzielę. Jak głosować?

W najbliższą niedzielę, 9 czerwca 2024 r., Polacy po...