wtorek, 23 lipca, 2024
- REKLAMA -

Konferencja o kierunkach polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2024/2025

Data:

- REKLAMA -

Priorytetem jest stworzenie szkoły, która przygotowuje uczniów do wyzwań przyszłości, zapewniając jednocześnie ich bezpieczeństwo i dbając o ich dobrostan – powiedziała sekretarz stanu Katarzyna Lubnauer podczas konferencji prasowej. Wiceminister omówiła również główne kierunki polityki oświatowej na nadchodzący rok szkolny oraz tematy kontroli planowych wyznaczone przez ministra edukacji dla kuratorów oświaty.

Główne kierunki polityki oświatowej obejmują działania związane z edukacją prozdrowotną, edukacją obywatelską, wsparciem zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, podnoszeniem jakości edukacji włączającej, rozwijaniem umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli, zasadami bezpieczeństwa w internecie, przeciwdziałaniem zagrożeniom, wsparciem umiejętności zawodowych oraz współpracą z pracodawcami. Ważne jest również kształcenie uczniów z doświadczeniem uchodźczym oraz nauczanie języka polskiego jako obcego.

Minister zaznaczyła, że priorytetem MEN jest edukacja zdrowotna uczniów, uwzględniająca ich kondycję psychiczną i fizyczną. W nadchodzącym roku szkolnym uczniowie będą mieli obowiązkowe zajęcia z udzielania pierwszej pomocy, a nauczyciele będą mogli uczestniczyć w szkoleniach zawodowych. Edukacja prozdrowotna jest jednym z największych wyzwań.

Kolejnym istotnym zagadnieniem jest edukacja obywatelska i proobronna, co podkreśliła Katarzyna Lubnauer, wspominając o pilotażowym programie „edukacja z wojskiem” realizowanym wspólnie przez MEN i MON. Edukacja obywatelska i patriotyczna stanowią fundamentalne zadanie szkoły.

Wsparcie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży oraz rozwijanie edukacji włączającej są kluczowe. Praca z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i zapewnienie im niezbędnej pomocy w szkole to jedno z podstawowych zadań.

Ważnym elementem jest rozwijanie umiejętności cyfrowych uczniów oraz dbanie o higienę cyfrową. Edukacja cyfrowa pozostaje istotnym zagadnieniem od wielu lat.

Wiceminister podkreśliła, że nowym obszarem polityki oświatowej jest większy nacisk na nauczanie przedmiotów ścisłych i matematycznych. Wsparcie myślenia analitycznego i edukacji w dziedzinach nauk przyrodniczych przygotowuje młodzież na wyzwania związane ze sztuczną inteligencją. Dlatego przedmioty ścisłe i przyrodnicze będą priorytetem w roku szkolnym 2024/2025.

Kolejnym priorytetem jest wspieranie umiejętności zawodowych, doradztwo zawodowe oraz współpraca z pracodawcami, co ma kluczowe znaczenie dla przyszłości polskiej edukacji i szans młodych ludzi.

Istotne jest również włączenie uczniów z Ukrainy do polskiego systemu oświaty. Edukacja w Polsce będzie dla nich obowiązkowa, a szkoły muszą być na to przygotowane. Nauczyciele muszą nauczyć się pracować z dziećmi z doświadczeniem uchodźczym, w tym jak uczyć języka polskiego.

Wiceminister przedstawiła także zadania nadzorcze dla kuratorów oświaty określone przez ministra edukacji w ramach planowanych kontroli. Od września obejmą one m.in. sprawdzanie spełniania obowiązku przedszkolnego, szkolnego i nauki w ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych, organizacji kształcenia i działań opiekuńczo-wychowawczych w przedszkolach i szkołach specjalnych, organizacji doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych oraz funkcjonowania branżowych centrów umiejętności. Kontrolowane będą również działania dyrektorów szkół w zakresie wykorzystania środków finansowych na doskonalenie nauczycieli w szkołach podstawowych z najniższymi wynikami egzaminu ósmoklasisty.

Wiceminister zaznaczyła, że celem nadzoru pedagogicznego nie jest tylko kontrola i karanie, ale przede wszystkim wsparcie. Kuratorzy oświaty mają wspierać szkoły w ich działaniach.

Udostępnij:

Subskrybuj

- REKLAMA -

Często czytane

Więcej
Related

Więcej

Łukasz Smółka Marszałkiem Województwa Małopolskiego

Po VII sesji Sejmiku Województwa Małopolskiego za nami, na...

Tarcza „Katarzyna” wydrąży tunel, który połączy Polskę

W Łodzi powstaje nowy podziemny tunel, który połączy dwie...

Co dalej z systemem Patriot na lotnisku w Jasionce?

Wiceszef MON Cezary Tomczyk poinformował, że bateria amerykańska zostanie...

Premier Tusk spotkał się z wojewodami w Białymstoku

Premier Donald Tusk oraz Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji...