wtorek, 23 lipca, 2024
- REKLAMA -

Co i ile Polacy kupują przez internet? Mamy najnowsze dane wynikające ze statystyk i badań!

Data:

- REKLAMA -

Polacy lubią kupować online. Jak wynika z raportu Głównego Urzędu Statystycznego, Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2023 r., w ubiegłym roku zakupów przez Internet w Polsce dokonało 64,3% osób w wieku 16-74 lata. Zbadano, ile Polacy wydają w skali miesiąca na zakupy online i czego się najbardziej obawiają, zamawiając produkty przez Internet. Poznano, ile osób zwraca uwagę na opinie w sieci, kto najczęściej pada ofiarą oszustów i wreszcie – jak inflacja wpłynęła na nawyki zakupowe mieszkańców największych miast w Polsce.

Najważniejsze wnioski z raportu:

75,8% Polaków kupuje w Internecie co najmniej kilka razy w miesiącu.

41,7% Polaków wydaje na zakupy w Internecie w skali miesiąca 1000 zł lub więcej.

Katowice zajmują pierwsze miejsce w dwóch rankingach: miast, w których najwięcej mieszkańców wydaje średnio powyżej 1000 zł miesięcznie (12,6%) oraz miast, w których najwięcej mieszkańców kupuje w Internecie co najmniej kilka razy w miesiącu (14,1%).

Nieco ponad 3/4 Polaków wydało jednorazowo na jeden produkt 1500 zł lub więcej (76,3%).

Gdańsk przoduje aż w trzech rankingach: miast, w których najwięcej mieszkańców wydało jednorazowo na jeden produkt powyżej 5000 zł (13%), miast, w których najbardziej zwraca się uwagę na opinie innych (97%) oraz miast, w których najwięcej osób zwraca uwagę na cenę (58,3%).

65,9% mężczyzn deklaruje, że wydało jednorazowo na jeden produkt 3000 zł i więcej (w porównaniu do 48,4% kobiet).

Grupą, która najczęściej kupuje w Internecie (co najmniej kilka razy w tygodniu), są osoby w wieku od 30 do 39 lat (40,3%).

Polacy najczęściej zamawiają w Internecie produkty z kategorii elektronika/sprzęty RTV/AGD (13,8%).

Artykuły dziecięce i produkty dla zwierząt cieszą się podobną popularnością wśród internautów robiących zakupy online (odpowiednio: 5,1% i 5%).

Polacy najbardziej boją się tego, że produkty zamówione przez Internet dotrą do nich uszkodzone (23%).

90,2% Polaków zwraca uwagę na opinie w Internecie (z czego 19,7% czasami).

95,9% osób w wieku 18-29 lat, robiąc zakupy w Internecie, kieruje się ocenami innych użytkowników (z czego 10,9% czasami).

29% Polaków zostało oszukanych podczas zakupów w Internecie.

Ofiarą internetowych oszustów najczęściej padają osoby powyżej 60. roku życia (37%).

Dla połowy Polaków kupujących w Internecie cena jest głównym czynnikiem w procesie decyzyjnym (53%).

Gdańszczanie najbardziej zwracają uwagę na cenę podczas zakupów w Internecie (58,3%).

86% ankietowanych deklaruje, że inflacja zmieniła ich nawyki zakupowe.

Grupą, która najmocniej odczuła inflację, są osoby w wieku 30-39 lat (tylko 8,7% ankietowanych w tej grupie wiekowej nie musiało zmieniać dotychczasowych przyzwyczajeń zakupowych).

Blisko 1/3 Polaków wydaje na zakupy w Internecie między 1000 a 1999 zł miesięcznie

Aby dowiedzieć się więcej na temat nawyków zakupowych Polaków, zapytano się respondentów o to, ile średnio wydają na zakupy w Internecie w skali miesiąca.

Blisko co trzecia osoba ankietowana (30,9%) zadeklarowała, że zostawia w sklepach internetowych od 1000 do 1999 zł miesięcznie. W tej grupie prym wiodą kobiety (16% pań w porównaniu do 14,8% panów). Z badania wynika także, że co czwarty Polak (25,1%) wydaje na zakupy online od 500 do 999 zł miesięcznie. Tu również widać różnicę między płciami (14,7% kobiet i 10,4% mężczyzn). Kolejną najczęściej udzielaną odpowiedzią było: od 100 do 499 zł miesięcznie – tę opcję wybrało 23% badanych, w tym 13,2% kobiet i 9,8% mężczyzn.

Co ciekawe, mimo wzrostu popularności zakupów internetowych i dostępności coraz bardziej przyjaznych użytkownikom metod płatności czy zróżnicowanych form dostawy, co 10 Polak wciąż wydaje w Internecie mniej niż 100 zł miesięcznie (10,2%). To osoby, które zdecydowanie preferują zakupy stacjonarne. W tej grupie wciąż dominują kobiety (6,3% pań i 3,9% panów).

Warto przyjrzeć się również tym, którzy wydają najwięcej. 8,6% Polaków zostawia w sklepach online od 2000 do 5000 zł miesięcznie. Obserwujemy tu zmianę tendencji, jeśli chodzi o płeć – zaczynają nieznacznie przeważać panowie (4,5% mężczyzn i 4,2% kobiet). Jedynie 2,2% Polaków wydaje na zakupy w sieci w skali miesiąca powyżej 5000 zł – tu także dominują mężczyźni (1,4% panów i 0,8% pań).

Przyglądając się powyższym danym, możemy wywnioskować, że Polacy chętnie robią zakupy przez Internet, ale jednocześnie nie rezygnują z tradycyjnych form kupowania.

Mieszkańcy Katowic wydają najwięcej na zakupy w Internecie

Ciekawie przedstawia się również ranking miast, których mieszkańcy wydają w Internecie w skali miesiąca min. 1000 zł lub więcej. 

Na pierwszym miejscu znalazły się Katowice (12,6%). Warto porównać te wyniki z danymi Głównego Urzędu Statystycznego, które pokazują, że w 2023 roku przeciętne wynagrodzenie brutto w tym mieście było najwyższe w Polsce i wynosiło 9 161,55 zł brutto.

Na drugim miejscu w naszym rankingu plasuje się Szczecin (12,4%), a podium zamyka Poznań (11,9%). Miejscowością, w której najmniej osób wydaje na zakupy w Internecie 1000 zł lub więcej w skali miesiąca, jest Białystok (6,6%). To miasto, które znalazło się na przedostatnim miejscu we wspomnianym wyżej raporcie GUS (białostoczanie zarabiają średnio 6 013,24 zł brutto miesięcznie).

Nieco ponad 3/4 Polaków wydało jednorazowo na jeden produkt 1500 zł lub więcej

Postanowiono przyjrzeć się nie tylko temu, jakie kwoty Polacy zostawiają w sklepach internetowych w skali miesiąca, ale także, ile wydali najwięcej jednorazowo na jeden produkt.

Blisko co czwarty Polak (23,6%) wydał jednorazowo na jeden produkt między 3000 a 4999 zł. Nieco mniej badanych (21,1%) zaznaczyło odpowiedź 5000-9999 zł. Trzecią najczęściej wybieraną opcją było między 1500 a 2999 zł (20%). Odsetek osób, które wydały jednorazowo na jeden produkt stosunkowo mało (między 500 a 1499 zł) i stosunkowo dużo (powyżej 10 000 zł), jest zbliżony – 10,6% ankietowanych zaznaczyło pierwszą opcję, a 11,6% drugą.

Mężczyźni chętniej kupują droższe rzeczy

Gdy w grę wchodzą wyższe kwoty, przeważają mężczyźni. 65,9% panów przyznało, że wydało najwięcej jednorazowo na jeden produkt w Internecie 3000 zł i więcej. To samo zadeklarowało 48,4% pań. Gdy mowa o niższych kwotach, obserwujemy odwrotną tendencję. 51,6% kobiet wydało najwięcej jednorazowo na jeden produkt poniżej 2999 zł (w porównaniu do 34,1% mężczyzn).

Gdańszczanie patrzą na cenę i ocenę

W rankingu miast, w których najwięcej mieszkańców wydało jednorazowo na jeden produkt powyżej 5000 zł, wygrywa Gdańsk (13%). Co ciekawe, mieszkańcy nadmorskiej aglomeracji przodują także w innych rankingach. Okazuje się, że gdańszczanie przykładają największą wagę do ocen w Internecie i najbardziej zwracają uwagę na cenę.

Drugie miejsce zajmują ex aequo Bydgoszcz i Szczecin (po 12,4%). Ranking zamyka Wrocław – tylko 7,3% mieszkańców stolicy województwa dolnośląskiego wydało jednorazowo na jeden produkt powyżej 5000 zł.

3/4 Polaków kupuje w Internecie co najmniej kilka razy w miesiącu

Zakupy w sieci weszły Polakom w nawyk. Okazuje się, że 75,8% ankietowanych robi zakupy w Internecie co najmniej kilka razy w miesiącu, z czego 40,6% kilka razy w miesiącu, 12,4% kilka razy w tygodniu, a 22,8% raz w tygodniu. 13% Polaków kupuje online raz w miesiącu, 7,5% co kilka miesięcy, a 3,8% prawie nigdy.

Przyjrzyjmy się strukturze wiekowej klienteli sklepów internetowych. Najczęściej odwiedzają je Millenialsi. 40,3% osób w wieku 30-39 lat robi zakupy w sieci co najmniej kilka razy w miesiącu. Co ciekawe, Zetki (osoby urodzone po 1995 roku), czyli pokolenie, które nie zna świata bez Internetu, robi zakupy w sieci rzadziej niż Millenialsi. Tylko 28,5% osób w wieku od 18 do 29 lat kupuje online co najmniej kilka razy w miesiącu. Przyczyn tego zjawiska można upatrywać w nieco innej strategii zakupowej obu grup wiekowych. Chodzi przede wszystkim o efekt ROPO (Reaserch Online, Purchase Offline), czyli „znajdź online, kup offline”. Webrooming jest szczególnie popularny u Zetek.

Na trzecim miejscu, z wynikiem 17,5%, znajdują się osoby w wieku 40-49 lat. Warto także zwrócić uwagę na najstarszą grupę badanych. Z naszego raportu wynika, że już 13,8% osób po 50. roku życia, kupuje w Internecie co najmniej kilka razy w miesiącu (w tym 5,8% osób w wieku 50-59 lat i 8% osób po 60. roku życia). W związku ze starzeniem się społeczeństwa możemy się spodziewać, że trend ten będzie się nasilał i w najbliższych latach pokolenie Silversów będzie znaczącą grupą klientów sklepów internetowych.

Zakupy w Internecie najczęściej robią katowiczanie. Najrzadziej poznaniacy

Katowiczanie najczęściej odwiedzają sklepy internetowe. 14,1% badanych kupuje w sieci co najmniej kilka razy w miesiącu. Jak można zauważyć na jednym z poprzednich wykresów, mieszkańcy Katowic nie tylko kupują najczęściej, ale także wydają najwięcej w ciągu miesiąca na zakupy w sklepach internetowych.

Na drugim miejscu w rankingu miast znalazł się Kraków (11,4%), a na trzecim Białystok (11,3%). Najrzadziej w sieci kupują mieszkańcy Poznania – tylko 7,6% badanych ze stolicy województwa wielkopolskiego robi zakupy w Internecie co najmniej kilka razy w miesiącu. Co ciekawe, w rankingu miast, w których najwięcej mieszkańców wydaje średnio powyżej 1000 zł miesięcznie, Poznań znalazł się na trzecim miejscu. Można więc wysnuć wniosek, że poznaniacy rzadziej robią zakupy w sieci, ale zostawiają w sklepach internetowych stosunkowo duże kwoty.

Polacy najczęściej kupują w sieci elektronikę, kosmetyki i książki

W Internecie najchętniej kupujemy elektronikę i sprzęty RTV/AGD (tę odpowiedź wskazało 13,8% Polaków). Pierwsze miejsce w tej kategorii zupełnie nie dziwi, ponieważ to trend, który znamy od wielu lat. Kolejne miejsca na podium również nie są zaskoczeniem – na drugim miejscu znalazły się produkty z kategorii zdrowie i uroda (12,1%), a na trzecim książki (10,8%).

Blisko co dziesiąty Polak kupuje w Internecie akcesoria sportowe (9,9%). Podobną popularnością cieszą się produkty spożywcze (9,8%). To trend, który został zapoczątkowany w Polsce w czasie pandemii, gdy w sklepach istniały ograniczenia dotyczące m.in. liczby osób robiących zakupy. Choć zakazy zostały zniesione, to wiele osób przyzwyczaiło się do kupowania żywności bez wychodzenia z domu.

Na kolejnych miejscach znalazły się:

upominki i akcesoria (9,5%),

ubrania, buty i dodatki (kat. moda 9,2%),

meble/dekoracje do domu i ogrodu (kat. dom i ogród 8,2%),

części samochodowe (kat. motoryzacja 6,6%).

Polacy równie chętnie kupują w Internecie produkty dla dzieci, co dla zwierząt

Dzietność w Polsce z każdym rokiem spada. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w 2023 roku w naszym kraju urodziło się tylko 272 tysięcy dzieci. Rośnie za to liczba zwierząt, które z nami mieszkają. Z badań CBOS-u (Opieka nad zwierzętami domowymi w czasie wakacji) wynika, że w 2023 roku już co drugi Polak (52%) mieszkał ze zwierzęciem domowym, najczęściej psem lub kotem.

To tendencja, która przekłada się także na nawyki e-zakupowe. 5,1% Polaków kupuje w sieci artykuły dziecięce, ale niewiele mniej, bo 5%, produkty dla zwierząt. Można się spodziewać, że w związku z dalszym spadkiem dzietności Polacy będą kupować coraz więcej produktów dla zwierząt domowych, a coraz mniej dla dzieci.

Uszkodzenia produktu podczas transportu główną obawą Polaków w związku z zakupami w sieci

Choć Polacy coraz więcej kupują w Internecie, to nie znaczy, że wyzbyli się wszystkich obaw związanych z tą formą zakupów. Okazuje się jednak, że najbardziej boimy się tego, co może stać się z zamówieniem w trakcie dostawy. 23% ankietowanych obawia się, że produkt może zostać uszkodzony podczas transportu.

Druga największa obawa dotyczy niezgodności towaru z opisem – tę opcję wskazało 20% ankietowanych. Z kolei 18,2% Polaków obawia się, że ich zamówienie nigdy nie dotrze do punktu odbioru lub pod wskazany adres. 13,9% badanych martwią opóźnienia w wysyłce, a 13,5% problemy z wymianą lub zwrotami. 7,4% Polaków boi się kłopotów z serwisem i gwarancją, a 4% ankietowanych ma inne obawy, nieuwzględnione w ankiecie.

90,2% Polaków zwraca uwagę na opinie w Internecie

Ocena produktu to ważny czynnik w procesie zakupowym. Wyniki badania pokazują, że Polacy bardzo poważnie traktują opinie innych użytkowników. Gwiazdki i komentarze mają duży wpływ na to, czy transakcja w sklepie internetowym zostanie sfinalizowana.

W rankingu miast, w których najbardziej zwraca się uwagę na opinie w Internecie, prym wiedzie Gdańsk (97%). Tuż za nim znajduje się Poznań (96,1%), a na trzecim miejscu plasuje się Bydgoszcz (92,7%). Ocena innych ma najmniejsze znaczenie dla mieszkańców stolicy. Tylko 83,3% warszawiaków deklaruje, że bierze pod uwagę opinie w Internecie.

Grupą, która przy zakupach w Internecie najbardziej kieruje się oceną innych, są głównie Zetki. Aż 95,9% osób w wieku 18-29 lat (z czego 10,9% czasami) zwraca uwagę na opinie w sieci. To pokazuje, że duża liczba niepochlebnych komentarzy może realnie wpłynąć na zainteresowanie danym produktem, a nawet całą ofertą.

Z wiekiem coraz mniej zwracamy uwagę na rekomendacje. 90,2% osób w wieku 30-39 lat deklaruje, że korzysta z opinii zamieszczonych przez pozostałych użytkowników Internetu (z czego 20,1% czasami). Sytuacja wygląda niemal identycznie w grupie osób w wieku 40-49 lat (90,1% ankietowanych kieruje się opiniami innych, z czego 19,2% czasami). Sporą zmianę widać dopiero w grupie Silversów. Już tylko 84,8% osób w wieku 50-59 lat zwraca uwagę na opinie innych (z czego 25,8% czasami)

Jednak grupą, która najmniej przykłada wagę do opinii zamieszczonych w sieci, są osoby w wieku 60+. Jedynie 80% najstarszych Polaków kieruje się ocenami innych (z czego 35,8% czasami). Jednocześnie to właśnie ta grupa najczęściej pada ofiarą oszustów.

Blisko co trzeci Polak padł ofiarą internetowych oszustów

Rozwój technologii sprzyja wzrostowi cyberprzestępczości. Z naszego badania wynika, że blisko 1/3 Polaków została oszukana podczas zakupów w Internecie (29%). Ofiarą internetowych oszustów częściej padają mężczyźni niż kobiety (34% panów i 25% pań).

Jak wspomniano wyżej, grupą, która najczęściej daje się złapać na metody internetowych przestępców, są osoby w wieku 60+ (37%). Z czego może to wynikać? Świadomość cyberbezpieczeństwa w tej grupie wiekowej jest najniższa. Silversi mniej czasu spędzają w Internecie, są więc nieco mniej czujni m.in. na podejrzanie wyglądające strony

Niewiele mniej, bo 36%, stanowią osoby w wieku 50-59 lat. Choć Silversi są grupą, która najczęściej pada ofiarą internetowych oszustów, to nie znaczy, że przedstawiciele innych pokoleń są całkowicie odporni na cyberprzestępstwa. 31% Polaków w wieku 40-49 lat przyznaje, że zostało oszukanych w sieci. To samo deklaruje 30% badanych w wieku 30-39 lat.

Najbardziej odporni na oszustwa w sieci są Polacy w wieku od 18 do 29 lat (w tej grupie ofiarą cyberprzestępców padło jedynie 22% badanych). Jak pokazano na poprzednim wykresie, to osoby, które najbardziej zwracają uwagę na opinie w sieci. Zetki, korzystając z doświadczenia innych użytkowników, są w stanie szybko rozpoznać zagrożenie. To sprawia, że dużo rzadziej dają się oszukać. Internet to ich „naturalne środowisko”. Dzięki temu błyskawicznie dowiadują się m.in. o nowych metodach wykorzystywanych przez cyberprzestępców.

Na pierwszym miejscu w rankingu miast, w których najwięcej osób zostało oszukanych w Internecie, znajduje się Białystok (39,8%). Na drugim miejscu plasuje się Warszawa (36,5%), a podium zamyka Łódź (35,1%). Na dwóch ostatnich miejscach w rankingu znajdują się: Gdańsk (24,2%) i Katowice (22,4%).

Co drugi Polak patrzy na cenę, zanim zrobi zakupy w Internecie

Cena to jeden z głównych czynników wpływających na decyzje zakupowe klientów sklepów internetowych. Co drugi Polak zwraca uwagę na koszt produktu (53%), robiąc zakupy online. Stąd stale rosnąca popularność porównywarek internetowych, które pozwalają szybko znaleźć ten sam produkt w niższej cenie.

Do pozostałych czynników, które są istotne dla klientów e-commerców, należą: szybkość dostawy (15%), opinie innych (13%), marka (12%), możliwość zwrotu (4%) i inne (3%).

Cena jest głównym czynnikiem zakupowym dla osób w wieku 18-29 lat (61,3%). Selekcja produktów ze względu na ich koszt w tej grupie wiekowej wiąże się przede wszystkim z etapem kończenia edukacji i poszukiwania pierwszej pracy. Stąd tendencja do wybierania tańszych produktów i szukania promocji.

Z wiekiem Polacy coraz mniej zwracają uwagę na cenę. Z badania wynika, że jest to istotny czynnik dla 51,9% osób w wieku 30-39 lat, 47,8% osób w wieku 40-49 lat i 42,4% osób w wieku 50-59 lat. Ostatnia grupa ma najbardziej ustabilizowaną sytuację życiową i zawodową, dlatego dla sporej części badanych cena nie jest głównym czynnikiem decydującym o zakupie. Polacy po pięćdziesiątce zazwyczaj osiągają wysokie stanowiska, często mają także dochód pasywny (pochodzący np. z wynajmu mieszkania) i pewne oszczędności

Zmiana tego trendu następuje po 60. roku życia (47,5%). To moment przejścia na emeryturę, który dla wielu osób oznacza zmniejszenie dochodów. Cena ponownie zaczyna odgrywać większą rolę przy zakupach, choć nie tak znacząco jak w najmłodszej grupie badanych.

Jeśli chodzi o miasta, których mieszkańcy najbardziej zwracają uwagę na cenę, wygrywa Gdańsk z wynikiem 58,3%. Na drugim miejscu plasuje się Kraków (57,1%), a na trzecim Łódź (54,3%). Cena jest najmniej istotnym czynnikiem zakupowym dla mieszkańców Bydgoszczy (42,7%).

Inflacja zmieniła nawyki zakupowe 86% Polaków

Inflacja mocno uderzyła Polaków po kieszeniach. Przyczyniła się także do zmiany nawyków zakupowych. Aż 86% badanych stwierdziło, że szybki wzrost cen wpłynął na konieczność modyfikacji dotychczasowych przyzwyczajeń.

39,2% Polaków stara się kupować mniej. Z kolei 31,3% szuka tańszych zamienników i więcej porównuje ceny. 15,5% ankietowanych, częściej niż przed inflacją, korzysta z promocji i programów lojalnościowych. To strategia, która polega m.in. na odkładaniu zakupów do chwili, gdy w sklepie pojawią się sezonowe obniżki lub darmowa dostawa.

Co ciekawe, 14% Polaków nie zmieniło swoich nawyków zakupowych w związku z inflacją. To wynik, który może prowadzić do dwóch wniosków – to osoby, które dysponują na tyle wysokimi dochodami, że wzrost cen nie spowodował konieczności zmiany dotychczasowych przyzwyczajeń, lub są „oszczędne z natury” i jeszcze przed inflacją stosowały wyżej wymienione techniki.

Na podstawie wyników badań ankietowych stworzono ranking miast, w których inflacja miała największy wpływ na nawyki zakupowe Polaków. Szybki wzrost cen najbardziej dał się we znaki mieszkańcom Poznania. 93,1% mieszkańców stolicy Wielkopolski przyznało, że pod wpływem inflacji zmieniło swoje nawyki zakupowe. Na drugim miejscu znalazł się Białystok (90,3%), a podium zamyka Łódź (89,3%). Inflacja najmniej wpłynęła na nawyki zakupowe mieszkańców Warszawy i Gdańska. 82,2% warszawiaków i 78,8% gdańszczan musiało zmienić dotychczasowe przyzwyczajenia.

Przyjrzano się także, jak inflacja wpłynęła na sposób robienia zakupów w Internecie w poszczególnych grupach wiekowych. Okazuje się, że inflację najbardziej odczuli Millenialsi. 91,3% ankietowanych w wieku od 30 do 39 lat musiało zmienić dotychczasowe nawyki zakupowe. To osoby, które najmocniej odczuły m.in. wzrost rat kredytów, dlatego to właśnie ta grupa wiekowa musiała najbardziej szukać oszczędności.

Inflacja stała się odczuwalna także dla najmłodszej badanej grupy Polaków. 86,1% osób w wieku 18-29 lat przyznało, że wzrost cen wpłynął na ich nawyki zakupowe. Blisko połowa z nich stara się więc ograniczać liczbę kupowanych produktów.

Jak na inflację zareagowali przedstawiciele starszych pokoleń? 82,4% osób w wieku 40-49 lat i 89,4% osób w wieku 50-59 lat zmieniło swoje nawyki zakupowe. Osoby w wieku 40-49 lat częściej szukają tańszych zamienników i więcej porównują ceny (39,6%), a internauci w wieku 50-59 lat starają się przede wszystkim oszczędzać, kupując mniej (36,4%).

Co ciekawe, inflacja najmniej wpłynęła na nawyki zakupowe najstarszej badanej grupy. Aż 26,7% osób w wieku 60+ nie zmieniło swoich przyzwyczajeń. Pozostali starają się ograniczać liczbę kupowanych produktów (31,7%), szukają tańszych zamienników i więcej porównują ceny (25,8%) oraz częściej korzystają z promocji i programów lojalnościowych (15,8%). Z dużym prawdopodobieństwem znaczna część Silversów nie musiała modyfikować dotychczasowych nawyków, ponieważ już przed wzrostem cen oszczędzała na zakupach w Internecie.

Nawyki e-zakupowe Polaków – podsumowanie

42% Polaków wydaje w sklepach internetowych 1000 zł lub więcej w skali miesiąca. Co istotne, 3/4 ankietowanych kupuje w sieci co najmniej kilka razy w miesiącu.

Mężczyźni częściej kupują droższe rzeczy w Internecie, co może wynikać m.in. z faktu, że statystycznie więcej zarabiają. Według raportu GUS, Różnice w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn w Polsce w 2020 r., opublikowanego w marcu 2022 roku, przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto mężczyzn było wyższe o 14,7% od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto kobiet.

Zdecydowana większość Polaków zwraca uwagę na opinie zamieszczone w Internecie. To istotna informacja dla właścicieli e-commerców. Pokazuje, że warto dbać o marketing rekomendacyjny.

Mieszkańcy województwa śląskiego przodują w zakupach online. Katowiczanie kupują w Internecie najczęściej i wydają najwięcej. Katowice znalazły się także na pierwszym miejscu w rankingu wynagrodzeń w stolicach województw w 2023 roku, wyprzedzając Kraków, Gdańsk czy Warszawę.

Polacy najchętniej kupują w Internecie produkty, które wymagają szczegółowego porównania parametrów (elektronikę i sprzęty RTV/AGD). Robiąc zakupy w domu, mogą poświęcić więcej czasu na analizę porównawczą. To także istotna informacja dla właścicieli e-commerców. Badanie pokazuje, że warto zamieszczać na stronach dodatkowe materiały informacyjne i edukacyjne, które wspierają konsumentów w podejmowaniu decyzji zakupowych.

23% Polaków, zamawiając produkty przez Internet, najbardziej boi się, że zostaną one uszkodzone podczas transportu. Drugą największą obawą jest niezgodność z opisem zamieszczonym na stronie internetowej sklepu. Dlatego warto zadbać nie tylko o współpracę z doświadczoną firmą kurierską, ale także zatroszczyć się o jakość tego, co jest publikowane na stronie internetowej. Treści w witrynie powinny mieć realną wartość dla użytkowników i opisywać rzeczywiste produkty.

Badanie pokazuje, że Silversi, czyli osoby po 50. roku życia, są coraz liczniejszą grupą klientów sklepów internetowych. Dlatego warto o nich pamiętać przy tworzeniu strategii marketingowej, dostosowując sposób komunikacji także do ich potrzeb.

Internetowi oszuści to realne zagrożenie. Blisko co trzecia osoba biorąca udział w naszym badaniu została oszukana podczas zakupów w sieci. Dlatego tak ważne są kampanie społeczne ostrzegające przed tego typu praktykami. Mogą się w nie włączyć także sami przedsiębiorcy.

Cena jest najważniejszym czynnikiem w procesie zakupowym dla połowy polskich e-konsumentów.

Inflacja w realny sposób wpłynęła na nawyki e-zakupowe Polaków. Nagły wzrost cen spowodował, że wiele osób w różnych grupach wiekowych zaczęło szukać nowych sposobów na oszczędzanie.

Źródło: nadesłane materiały prasowe

Udostępnij:

Subskrybuj

- REKLAMA -

Często czytane

Więcej
Related

Więcej

Łukasz Smółka Marszałkiem Województwa Małopolskiego

Po VII sesji Sejmiku Województwa Małopolskiego za nami, na...

Tarcza „Katarzyna” wydrąży tunel, który połączy Polskę

W Łodzi powstaje nowy podziemny tunel, który połączy dwie...

Co dalej z systemem Patriot na lotnisku w Jasionce?

Wiceszef MON Cezary Tomczyk poinformował, że bateria amerykańska zostanie...

Premier Tusk spotkał się z wojewodami w Białymstoku

Premier Donald Tusk oraz Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji...