wtorek, 23 lipca, 2024
- REKLAMA -

Rewitalizacja Parku Staromiejskiego i przebudowa Amfiteatru w Sieradzu

Data:

- REKLAMA -

Miasto Sieradz ogłosiło przetarg na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zagospodarowania terenów nad rzeką Wartą, co stanowi pierwszy krok w kierunku kompleksowej rewitalizacji Parku Staromiejskiego oraz przebudowy znajdującego się w nim amfiteatru. Inwestycje te są częścią szerszego planu rozwoju miasta, który ma na celu poprawę jakości życia mieszkańców oraz przyciągnięcie turystów.

Fundusze i plan inwestycji

Na realizację projektu miasto zabezpieczyło ponad 13 milionów euro dofinansowania z budżetu Województwa Łódzkiego w ramach Funduszy Europejskich dla Łódzkiego 2021-2027. Dodatkowo, z budżetu miasta pochodzić będzie około 3,7 miliona euro jako wkład własny. Inwestycje te wpisują się w Strategię Rozwoju Miasta Sieradza na lata 2020-2030, przyjętą we wrześniu 2021 roku.

Rewitalizacja Parku Staromiejskiego

Rewitalizacja Parku Staromiejskiego obejmie szereg działań mających na celu wzmocnienie ochrony przyrody i bioróżnorodności. Planowane prace to m.in.:

 • Modernizacja i rozbudowa ścieżek pieszych oraz pieszo-rowerowych, które będą pełnić funkcję szlaków dydaktyczno-edukacyjnych.
 • Modernizacja oświetlenia parkowego oraz wyeksponowanie drzew o charakterze pomnikowym.
 • Wzbogacenie parku o nowe nasadzenia, krzewy i byliny, co podniesie jego atrakcyjność z punktu widzenia bioróżnorodności.
 • Regeneracja zbiornika wodnego oraz urządzenie tematycznych ścieżek przyrodniczo-dydaktycznych.
 • Budowa edukacyjnego placu zabaw z myślą przewodnią ekologiczną oraz realizacja elementów małej architektury, takich jak ławki i kosze na odpady.
 • Czynna ochrona gatunkowa roślin i zwierząt, w tym rozwieszenie budek lęgowych dla ptaków i budowa budek dla nietoperzy.
 • Montaż systemu monitoringu oraz budowa toalety.
 • Udostępnienie terenu dla osób z niepełnosprawnościami.

Przebudowa Amfiteatru

Przebudowa amfiteatru w Parku Staromiejskim obejmie:

 • Przebudowę widowni oraz zadaszenia widowni i sceny.
 • Rozbudowę istniejącego budynku zaplecza socjalnego, zawierającego zaplecze sceny, garderoby oraz pomieszczenia socjalne i sanitarne.
 • Zaprojektowanie wielofunkcyjnej sali z zapleczem gastronomicznym na poziomie piwnic.
 • Wyposażenie pomieszczeń w niezbędne meble i sprzęt, w tym specjalistyczne wyposażenie sceny.
 • Budowę toalet publicznych oraz ogrodzenia.
 • Zagospodarowanie terenu, w tym budowę dojść i dojazdów, schodów terenowych, tarasów oraz zieleni dekoracyjnej.
 • Poszerzenie i przebudowę alejek pieszych, przystosowanie ich do ruchu technicznego.
 • Udostępnienie terenu dla osób z niepełnosprawnościami.

Zaangażowanie mieszkańców

Mieszkańcy Sieradza aktywnie uczestniczyli w pracach nad Strategią Rozwoju Miasta, wskazując tereny nad Wartą jako najatrakcyjniejsze miejsce do spędzania wolnego czasu. W marcu i kwietniu tego roku mieli również możliwość wypowiedzenia się na temat planowanych inwestycji, co zaowocowało licznymi sugestiami, które zostaną uwzględnione na etapie projektowania.

Przyszłość terenów nad Wartą

Realizacja tych projektów ma na celu nie tylko zaspokojenie aktualnych potrzeb mieszkańców, ale także przyciągnięcie turystów i nowych mieszkańców, co przyczyni się do długoterminowego rozwoju i prosperity Sieradza. Przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej trwa do 8 lipca, a zwycięzca będzie miał rok na przygotowanie projektu.

Inwestycje te stanowią strategiczne działanie, mające na celu poprawę jakości życia, promocję aktywności fizycznej i kulturalnej oraz wzmacnianie lokalnej wspólnoty. Dzięki nim Sieradz ma szansę stać się jeszcze bardziej atrakcyjnym miejscem do życia i odwiedzin.

Źródło: sieradz.eu

Udostępnij:

Subskrybuj

- REKLAMA -

Często czytane

Więcej
Related

Więcej

Łukasz Smółka Marszałkiem Województwa Małopolskiego

Po VII sesji Sejmiku Województwa Małopolskiego za nami, na...

Tarcza „Katarzyna” wydrąży tunel, który połączy Polskę

W Łodzi powstaje nowy podziemny tunel, który połączy dwie...

Co dalej z systemem Patriot na lotnisku w Jasionce?

Wiceszef MON Cezary Tomczyk poinformował, że bateria amerykańska zostanie...

Premier Tusk spotkał się z wojewodami w Białymstoku

Premier Donald Tusk oraz Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji...